Radiologia

Radiologia

La radiologia dental actual, amb els nous sistemes digitals, ens permet realitzar un diagnòstic molt més precís.

Al ser un sistema digital el temps d’exposició disminueix de forma considerable.